|

Гэр хорооллын долоон баг цэвэр усны шугамд холбогдоод байна

mart 2019/12/19 137 0

Аймгийн ЗДТГ-аас агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулах, гэр хорооллын айлын өрхүүдийг инженерийн шугамд холбох, цэвэр усаар хангах зорилгоор "Хашаандаа хаус” хөтөлбөр хэрэгжиж байна.

Уг хөтөлбөрийн хүрээнд 2017ороннутгийн төсвийн 300 сая төгрөгөөрРашаант, Уртын гол, Наран багт бохир усны 885метр, цэвэр усны 925метршугамтатажЦагаанчулуут багтус, дулаан түгээх төв байгуулжээ. Харин2018 онд улсын төсвийн 149.8 сая төгрөгөөр Булаг, Даваат, Рашаант багт цэвэр уснышугам барьж мөн МОН 2301 төслийн хүрээнд хийсэн ажлыг үргэлжүүлэхэд ороннутгийн төсвөөс 1.3 тэрбум төгрөг зарцуулж,Их-Залуу багт 1.8 км шугамшинээр татжээ.

Энэ онд улсын төсвийн нэг тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гэр хорооллын зургаан багтбуюуБаянбулаг, Булаг, Даваат, Наран, Рашаант, Цагаанчулуут,Баянцагаанбагтинженерийн шугам сүлжээгбайгуулжээ.


Санал болгох

Сэтгэгдэл

top