|

Тэмцэлгүй эзлэх харийнхны арга

saikhnaa 2018/07/17 115 0

Тэмцэлгүй эзлэх харийнхны арга

1.Боловсрол соёлын нөлөөллөөр дамжуулан сэтгэлгээний хүрээнд түрэмгийлэн орох
2.Зэрэмдэг ардчиллыг ний+гэмд төлөвшүүлж, мөнгөний төлөө яахаас ч буцахгүй сэтгэлгээ бий болгох 
3.Шашин шүтлэгээр дамжуулан итгэл үнэмшлийн хүрээнд түрэмгийлэн орж ирэх 
4.Хээл хахууль цутгах аргаар улс төрийн хүрээнд нөлөөгөө нэвтрүүлэх
5. Зохиомол өрийн сүлжээнд оруулж, санхүүгийн түрэмгийлэл хийх
6.Өөртөө ашиггүй хуулийн орчныг өөрчилж, эдийн засгийн түрэмгийллээ хуульчлах 
эх сурвалж Монголын улс төр номоос

Санал болгох

Сэтгэгдэл

top