|

Хүүхдийн мөнгийг нөхөн олгоно

nomun 2021/12/20 221 0

Хүүхдийн мөнгийг нөхөн олгоно


Жилийн эцсийн тэтгэвэр тэтгэмжийн олголтуудыг энэ сарын 13-наас эхлэн шилжүүлэг хийсэн. Нийт 2.4 сая иргэний гүйлгээнээс 54 мянган иргэдийн шилжүүлэг түр саатсан. Энэ нь тухайн дансны мэдээлэл "Монголбанкны CAM” системийн шаардлага хангахгүй байгаатай холбоотой.
Банкны системийн цахимжилт хийж байгаатай холбогдуулан Монголбанк бүх дансны мэдээллийг нэгдсэн нэг стандарт бүртгэлд оруулж байгаа. Ингэснээр цаашид "нэр данс зөрүүтэй” гэж аливаа гүйлгээ буцаагдахгүй болно гэсэн үг. Гүйлгээ саатсан 54 мянган иргэний нөхөн олголт энэ сарын 22-нд хийнэ. Та дансны мэдээллээ Ehalamj.mn цахим хуудсанд засах, харилцагч банктайгаа холбогдож дансны овог нэр зэрэг мэдээллээ нягтлах, "Монголбанкны "САМ” системд бүртгүүлэх” хүсэлт гаргах хэрэгтэй.

Санал болгох

Сэтгэгдэл

top