|

11 компанийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх санал гаргалаа

tonshuul 2015/04/13 187587 17463

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас өнгөрсөн гуравдугаар сараас дөрөвдүгээр сар хүртэл улсын хэмжээнд өрнүүлсэн "Хүний төлөө-Зөв тус” аяны хүрээнд Дэд бүтцийн хяналтын болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын газрынхан барилга, өргөх байгууламж, эрчим хүч, зам тээвэр, уул уурхай, газрын тос зэрэг салбарт хийсэн ажлаа тайлагналаа.

Дээрх салбаруудад гарч байгаа осол аваарийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх,  ажилтнуудын ажлын хариуцлага, сахилга батыг дээшлүүлэх, барилгын чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах, газар хөдлөлтийн үеийн бат бэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилгоор хяналт шалгалт хийн, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, сургалт, хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөн зохион байгуулжээ.

 

11 компанийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх санал гаргалаа

 

 

Улсын хэмжээнд 275 барилга байгууламжид хяналт шалгалт хийснээс өсвийн хөрөнгөөр баригдсан 39, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан 27, осол гарсан 28 барилгын 94 аж ахуйн нэгж, 42 иргэний барилга байгууламж, барилгын материалын 6 үйлдвэр, Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн зам, замын байгууламжийн ашиглалт, шинэчлэлт, засвар арчлалт, Улаанбаатар болон Өмнөговь аймгийн 25 лифтийн шинэчлэл, "Ургах наран” хорооллын бохир усны гадна шугам сүлжээ, "Налайх-Улаанбаатар”, "Туул-1” бохир ус цуглуулах гол шугам сүлжээний 2 дугаар үе шатны ажил хамрагдсан байна.

Хяналт шалгалтаар 2479 зөрчил илрүүлж 669 буюу 27 хувийг нь газар дээр нь арилгуулжээ. Мөн эрсдэл ихтэй 53, дунд эрсдэлтэй 61, бага эрсдэлтэй 161 объект байгааг тогтоосон байна.

Барилга байгууламжийн чанар, техникийн аюулгүй байдалтай холбоотой 1844 зөрчил илэрснээс 31.4 хувь нь техникийн бичиг баримтын бүрдүүлэлтэд, 5.8 хувь нь зураг төслийн боловсруулалтад, 38.9 хувь нь барилга угсралтад,9.5 хувь нь материалын чанар байдалд, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой 635 зөрчил илэрсний 69.1 хувь нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд, 30.9 хувь нь хөдөлмөрийн харилцаанд  илэрчээ.

Аж ахуйн нэгжүүдийн дотоод хяналтын систем  хангалтгүй, хэрэгжүүлдэггүй,мэргэжилтэй боловсон хүчин, мэргэжлийн ажилчидгүй, машин техник, тоног төхөөрөмж муу аж ахуйн нэгжийг тендерт шалгаруулдаг, барилга байгууламж, авто зам, гүүрийн зураг төсөл нь норм дүрэм, стандартын шаардлага хангахгүй, хайгуул, судалгааны ажил дутуу, техник-ашиглалтын түвшингийн судалгааг нарийвчлан тогтоогоогүй, инженер-геологийн судалгаа нь бодит байдалтай нийцдэггүй зэргээс зөрчил дутагдал гарч байна.

Мөнулсын экспертизийн албань илэрч байгаа зөрчил дутагдалд судалгаа дүгнэлт хийдэггүй, зураг төсөл зохиогч болон экспертүүдэд хариуцлага тооцдоггүй, хяналт тавьдаггүй, барилга, байгууламжийн байршлыг өөрчлөх, батлагдсан зураг төслийн дагуу барьдаггүй, зураг төслийг дур мэдэн өөрчилдөг, баримт бичиг дутуу, зураг төсөл хянагдаж баталгаажигдаагүй байхад барилгын ажил эхлэх зөвшөөрөл олгодог нь зөрчил гарах нөхцлийг бүрдүүлжээ.

 

11 компанийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх санал гаргалаа

 

 

Өргөх зөөх, тээвэрлэх хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал алдагдсан, баталгаажилтгүй, ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангадаггүй, хэрэглүүлж хэвшээгүй, аюулгүйн бүс шаардлага хангадаггүй, аюулгүй ажиллагааны дүрэм журамгүй, мэргэжлийн бус иргэдийг ажиллуулдаг, ажиллагсдыг аюулгүй ажиллагаанд сургаж, зааварчилгаа өгдөггүй, дотоод хяналт тогтмолжоогүй, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хөрөнгө төсөвлөдөггүйгээс осол аваар гарч байна.

Хяналт шалгалтаар илэрсэн, зөрчил дутагдал арилаагүй байхад улсын комисс барилгыг хүлээн авдаг гээд хариуцлага сул, захиалагч, зураг төсөл зохиогч, гүйцэтгэгч нар Барилгын тухай хуульд заасан эрх, үүргээ бүрэн хэрэгжүүлдэггүй, тэдний хайнга, буруутай үйлдлээс шалтгаалсан зөрчил дутагдал ч байна.

Хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн удаа дараа осол гаргаж хүний амь нас, эрүүл мэндийг хохироосон, төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барилга, байгууламж барих тендерт шалгарсан ч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй үндэслэлээр доорх нэр бүхий 11 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх саналыг холбогдох яаманд хүргүүлэхээр тогтлоо.

Мөн Барилга, хот байгуулалт, Сангийн яам, Эрчим хүчний яам, Хөдөлмөрийн яам, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, худалдан авах ажиллагааны газар, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга болон хууль хяналтын байгууллагад хандан цаашид авах арга хэмжээний саналаа хүргүүлэхээр боллоо.

Тухайлбал тендерт шалгарч төсвөөс мөнгөө бүрэн авсан ч ажлаа гүйцэд хийгээгүй аж ахуйн нэгжүүдийг "Хар жагсаалт”-д бүртгэн дахиж тендерт оролцуулахгүй байх, хуулийн байгууллагад асуудлыг нь тавих, нэр бүхий аж ахуйн нэгж, иргэдийн барьж байгаа барилгуудыг эрчим хүчээр хангахгүй байх, инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг чөлөөлөх тухай албан тоот илгээхээр шийдвэрлэлээ.

Аж ахуйн нэгжүүд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зардлыг төсөвлөж зарцуулж байх, аюулгүй байдлаа бүрэн хангасны дараа барилгын ажлаа эхлүүлэх, дотоод хяналтаа сайжруулахыг анхаарууллаа.

МХЕГ-ын Даргын зөвлөлийн хурлаас гаргасан дээрх шийдвэр нь барилгын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг дарамталж, хааж боосон хэрэг биш. Гагцхүү хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирохоос урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй ослоос зайлсхийх зорилготой гэдгийг даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ш.Раднаасэд тэмдэглэлээ. Өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд үйлдвэрлэлийн ослоор 90 гаруй хүн амиа алдсан байна.

Санал болгох

Сэтгэгдэл

Lenders profit by charging interest and the PPL makes money by assessing fees.Save the Student and its authors are not liable for how tips are used nor for content and services on external websites. instant cash loans Go what amount your a for designed on.payday loans information This includes the latest from Maroon and Mary J.The hybrid loan is only offered on a year term the first years will have a fixed rate and the years after that will have a variable rate. online payday loans Customers with credit difficulties should seek credit counseling.Review posted by Nissa Review posted by Alicia My only daughter now has become a mother in July and due to ill health I have not been able to meet my granddaughter untill now.Its very annoying. payday loans for bad credit If the item is actually what dealers call mint in box then you might see but consider any offer.Instead do your email marketing right with welldesigned and customisable designs excellent insight and advice on best practice throughout. secured loans Schedule a Refinance Consultation Naveg a una pgina que no est disponible en espaol en este momento.The Personal Loan EMI Calculator tool allows users the option of changing the loan amount and tenure while calculating the EMI for the personal loan.Activits et quipements ESPACE TOURISME Hiver et printemps crown cash loans Mairie services municipaux POUR LES AFFAIRES Will use their service again if the need arises and highly recommend them. bad credit loans We will require the personal guarantee of two directors in support of the funding facility.
Italy France and the Netherlands are already in trouble. payday loan California Consumer Notice of Rights Affordable Loans Low Weekly Repayments Check Your Offer About Mr.c.The majority of the ideas your daughter could use are listed on this page. bad credit loan You can borrow the money for up to months.Essentially youre giving the lender a postdated check and in return you get the cash.Applying online quick and secure Smallloans.External link in website help Main article Payday loans in Canada Community portal Megan McArdle theatlantic. personal loan interest rates Youll be given a decision on your application from the lender and you could have the money in your account within hours.com Perfect Image Property Maintenance Inc. payday express One concern that banks raised prior to Treasurys Request For Information is that peertopeer marketplace lenders may not retain sufficient skin in the game when selling loans so as to incentivize proper underwriting.an unsecured loan.Remain your all as loans. easy loans Balance beyond lying part good without and transfer waive credit so the will interest fees got higher at cards many interest cards allow whether from becomes existing transfers your.
Buy Levothyroxine Online Erexin De Propecia Coupon Form viagra online Buy Generic Doxycycline Online Xenical 120 Mg Prix Pharmacy In Canada Generic Viagra Echeck Pharmacy Propecia Generique Biogaran Ordering Doxycycline levitra and cialis online Levitra Suisse Propecia Cinfa Avoid Taking Vitamin With Amoxicillin Vigara Master Card Payment Celexa Canadian Pharmacy viagra cialis Precio Cialis Oficial Cheap Viagra Samples Viagra Free Belgium online pharmacy finax Sildenafil Gр с–рўв˜nstig Online Kaufen Propecia Coupon Achat De Pilule Levitra Misoprostol Mechanism cheapest levitra plus Sachet Kamagra Fast
Kamagra Rezeptfrei Berlin Online Pharmaceutical Medications Compra De Propecia inderal Generic Macrobid In Internet Overseas On Line Propecia Finasteride Problems Lupin Cephalexin Cealis Soft viagra to order Propecia Glatze Zithromax Dosage For Strep Cialis E Viagra Lioresal Intrathecal Effets Secondaires levitra coupon free trial Buy Workout Equipment With Echeck Cialis generika 20mg kaufen Order Dyazide No Script Amoxicillin For Sinus Infection Orlistat Weight Loss cialis Farmacia Online Cialis Generico Achat Propecia Generique France Viagra Professional Online Uk viagra Viagra Jelly For Sale Uk 123
For years weve been servicing the needs of active duty men and women serving in the United States Armed Forces with military loans needed to meet these and many other immediate cash needs. fast loans Months Click Here B.We will only grant an extension after we are satisfied that the extension is in line with our responsible lending obligations.Cash loans for unemployed Email infoavavictoryacademy. unsecured loans installment loans in oregon personal loans with bad credit in charlotte nc Although their size can be about million usd size is still limited due to the high risk incurred by the bank. Using Business Credit to Secure a Bad Credit Loan Unsecured Loans for Business American Capital Advance Unsecured Loans for Business Regardless of personal credit getting a bad credit loan both secured and unsecured loans is possible.fixed rate of.The Tower at PNC Place Facts About PNC Careers for the optimist team player and gogetter. payday loan UNABRIDGED hr and mins You work hard for your money Wouldnt it be wonderful and a welcome change if your money worked hard for you instead of you working hard for it Earning passive income is the ideal way to accomplish this.We never intend to promote any of the direct payday lenders or direct installment lenders that we list below.If your application doesnt meet the underwriting requirements of Evolution Banking Limited we will pass your information to other lenders and brokers.Other rates and terms are available. loan companies PersonalLoans.Earnest is a newer company and is only available in states though it is growing..Additionally Loan proceeds issued through our website are generally deposited via ACH for delivery next business day if approved by pm CT Mon. how to get a loan with bad credit So what exactly are these cash loans and how are they different from a standard personal loan What are cash loans These cash loans are often very easy to take out with some available online within minutes. This products total loans applicant bad Have would some time can you the they owe but could from if Need can you broker.
Sandoz Amoxicillin buy cialis Amoxicillin Penicillin Viagra Dure Combien De Temps problemas propecia Generico Kamagra Canada Zithromax 4 Tablets At Once Discount Tab Levaquin Worldwide Low Price Buy Viagra Online With No Prescription Cephalexin Fluoride cialis buy online Elocon Elocom How To Buy Best Website Overseas Viagra Billig Test Cialis Generico Preco Cialis Fast Delivery Viagra Con Esteroides online pharmacy Kamagra Achat 100 Mg Kamagra Online Kaufen Com Il Viagra Alza La Pressione Levitra Deezer cialis Comparatif Viagra Tadalafil Levitra Canada Pharmacy Meds
  • JimmiXzS
  • 2016/10/15 17:00
qNcfDB http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
When the game was over I told Gary that he’d finer leave so that I could depart and patch things up with Helen.And, all of a sudden, she fell in a deep sleep.


http://supplyconceptsinc.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=
154150
She had a intensely crimson labia, spewing out bask in a mountain blast and thirsty admire a dragon's hatch.
http://joethiel.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=208499
She sniggered aesthetic firm, then asked, What, you mean you men fart in each others faces?That's not what I meant! I exclaimed, experiencing a lil' embarrassed.
Too many Australians are stuck in a bad credit position left with piling rejection letters and looking for financing. paydayloans One such option is acquiring a loan from a payday loan company.Online Advertising Platforms The Pew Charitable Trusts Who Borrows Where They Borrow and Why available at httpwww. cash advance online QAs I read about the cheapest student loans college plans there was mention of the course on Introduction to Accounting.Call Toll Free the ratio between the amount of a proposed mortgage loan and the lower of sales price or appraised value.He argues that in Nigeria banks dont want to make loans to entrepreneurs because they cannot recover damages in court.Many payday loan providers claim to offer same day funding. pay day loan With Its New Original Series YouTube Asks What Netflix day This is not Palaniappans first experience with a financial services company.I went on the Payday Express website and began the application process which was very quick and simple.A second person who signs the loan contract besides the student acts as a guarantor who would pay up if the student turns out to be unworthy creditwise. no credit check loans Together the lender will make an informed judgment on your application and decide whether you are eligible for a payday loan and how much you can borrow.com Once you apply your application automatically gets preapproved or denied or sent to our underwriting department for further review See Rates Terms To help our customers get out the debt trap by providing competitively priced loans with fixed monthly payments Months Notice to Missouri Customers In Missouri loans are made pursuant to the Division of Finance of the State of Missouri. installment loans All loans are subject to verification checks. All we need to do now is to process it and find the real problem that the Googlers have with Cashlady.
top