|

Улсын хэмжээнд энэ сарын 5-ны байдлаар 3.6 сая мал төллөжээ

otgoo 2024/04/09 216 0

Улсын хэмжээнд энэ онд эх малын 77.5 хувь буюу 23.2 сая эх мал үүнээс 81 мянган ингэ, 1.3 сая гүү, 1.6 сая үнээ, 11.3 сая эм хонь, 8.7 сая эм ямаа төллөнө.
Энэ сарын 5-ны өдрийн байдлаар 23.2 сая эх мал төллөхөөс 15.7 хувь буюу 3.6 сая эх мал төллөжээ.
Бүсээр нь авч үзвэл баруун бүс 29.1%, зүүн бүс 0.7%, төвийн бүс 11.7%, хангайн бүс 19.3%-тай байна.
Улсын хэмжээнд 3.6 сая төл хүлээн авч, 3.4 сая төл бойжиж, бойжилт 93.4 хувьтай байгааг ХХААХҮЯ-наас. мэдээллээ.
зураг

Санал болгох

Сэтгэгдэл

top