|

Цагаанчулуут, Дэнж багийн гэрэлтүүлэг хамгийн муу асалттай байна

saikhnaa 2015/12/01 388 0

Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК-иас гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийн асалтын төвшин, эвдрэл гэмтлийг тодорхойлох зорилготой үзлэг шалгалтыг багуудтай хамтран хийсэн байна. Тус шалгалтаар гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг 81 хувьтай асаж байгаа гэсэн дүн гарчээ.Шалгалтыг 11-р сарын 15-аас 23-ны хооронд хийсэн байна.

Тодруулбал Рашаант, Булаг, Дэнж, Баянбулаг, Цагаанчулуут, Их залуу, Наран, Баянцагаан, Шанд, Эрдэнэ, Уртын гол, Хабитатыг хамруулан шалгалтыг зохион байгуулжээ. Үзлэг шалгалтаар нийт 14 багийн 2800 орчим гэрэлтүүлэг тоологдсон бөгөөд дээр дурдсан багуудаас гудамжны гэрэлтүүлэг хамгийн муу асалттай багийн тоонд Цагаанчулуут, Дэнж баг орсон байна.

Тухайлбал Цагаанчулуут багт нийт 245 гэрэл байгаагаас, асахгүй байгаа нь 159, асалтын төвшин 35 хувьтай байна. 2014 онд нийт 13 багт гэрэлтүүлгийн ажил шинээр хийгдсэн. Гүйцэтгэгч компаниуд хийсэн ажилдаа 3 жилийн баталгаат хугацааг өгдөг. Баталгаат хугацаа дуусаагүй байхад эвдрэл үүссэн, асахгүй байгаа тохиолдолд тухайн гүйцэтгэгч компани засварлах үүргийг хүлээдэг байна. Гудамжны гэрэлтүүлгийн асалтын төвшин хамгийн муу байгаа Цагаанчулуут багийн гэрэлтүүлгийн ажлыг "Инерц” ХХК, Дэнж багийг "Ажнай цэгц” ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд энэ хугацаанд нэг ч удаа засвар үйлчилгээ хийгээгүй байна.

 

Санал болгох

Сэтгэгдэл

top